top of page

Samarbejde med Evangelisk Luthersk Mission

Det er en stor glæde, at jeg kan fortælle, at Mission Latina har indgået en samarbejdsaftale med Evangelisk Luthersk Mission. Jeg blev selv ansat af ELM fra 1. oktober som pendlermissionær til Peru. Og i den forbindelse talte vi om, hvordan forholdet mellem ELM og Mission Latina skulle være.


ELM har stor interesse i Mission Latinas projekt i Yurimaguas af flere årsager. Den helt oplagte er, at Jorge Quintana, der driver arbejdet i Yurimaguas, som ung kom til tro gennem den lutherske kirke i Chiclayo, som ELM samarbejder med. ELM støttede også Jorge, da han læste på det teologiske seminarium, SETELA, i Arequipa. Derudover er der ønsker om undersøge, om der på lidt længere sigt, kan opnås nogle synergieffekter mellem nybrudsarbejdet i Yurimaguas og kirken i Chiclayo.


Konklusionen blev dog, at arbejdet i Yurimaguas fortsætter som et selvstændigt projekt under Mission Latina, men at jeg kan bruge arbejdstid på at besøge Jorge, når jeg rejser til Peru for ELM. Og derudover hjælper ELM Mission Latina med projektets administrative del. Det vil sige, at Mission ELM stiller en bankkonto til rådighed for Mission Latina og på denne måde tager projektet under sin paraply. ELM kommer dermed også til at stå for udbetaling af støtten til både Yurimaguas i Peru og til menighederne Bogotá i Colombia.


Det betyder altså, at gaver til Mission Latina kan gives til ELM og destineres til Mission Latina. Dermed kan givere også få fradrag for deres gaver til Mission Latina. Derfor er giver-informationen på hjemmesiden også ændret nu, så det er ELM’s MobilPay-nummer og bankonto, der fremgår der. Husk altid at anføre Mission Latina som formål, når du giver en gave.


Vi er meget glade og taknemmelige for denne gode aftale, og vi glæder os til at se, hvad det på længere sigt kan føre til.Comments


Nyeste indlæg

bottom of page