top of page

om Mission Latina

HVORFOR?

Hvorfor oprette et nyt initiativ til mission i Latinamerika? 

  • Fordi, der findes millioner af mennesker i Latinamerika, der ikke kender det frigørende evangelium om frelsen alene i Kristus af troen alene, noget som kun kan formidles gennem Ordets forkyndelse, undervisning og sakramenterne.

  • Fordi, der findes millioner af mennesker i Latinamerika, der lever i fattigdom og nød, som vil kunne hjælpes til bedre vilkår og til evigt håb gennem den lokale kirke.

  • Fordi vi tror på, at vi gennem dette initiativ kan hjælpe til at evangeliet bliver spredt til flere, så livet forandres til det bedre for mange mennesker, både forandring af vilkårene i dette liv og en forandring af menneskers evige skæbne.

  • Fordi vi tror, at vi ved at støtte (fortrinsvist lutherske) kirker kan hjælpe de lokale præster, evangelister og menigheder til at bringe evangeliet til deres egne.

  • Fordi vi tror, at vi gennem støtte til teologiske studier og uddannelse kan hjælpe de lokale kristne, ledere og præster til bedre uddannelse, bedre forhold og til at kunne tjene mennesker bedre med evangeliet.  

  • Fordi vi tror, at vi ved at støtte diakonale indsatser gennem de lokale kirker og ledere kan hjælpe de lokale kristne til at vise Guds kærlighed til deres medmennesker, hjælpe mennesker i nød og med konkrete behov og hjælpe kirkerne og de kristne til at kalde til tro på Jesus gennem konkret hjælp.

  • Fordi vi tror, at den lutherske kirke, dens lære, konfession og dens fællesskab om troen på Jesus bringer håb og forandring til mennesker i Latinamerika.

IMG_20230819_161207276_edited_edited.jpg
bottom of page