top of page

Kirkeplantning i teori og praksis

I Colombia har Pastor Harold som sædvanlig gang i mange ting. Udover gudstjenester om søndagen, har de stadig mange aktiviteter online, hvilket gør det muligt at give god, luthersk undervisning og oplæring til grupper og personer uden for Bogotá.


Undervisning af nye

I den senere tid, har han særligt haft fokus på at undervise en gruppe i byen Sogamoso, som samles i et privat hjem. Gruppen er opstået på baggrund af en evangeliserende indsats, som en kvinde ved navn Evelyn, har taget initiativ til. Hun bor i Bogotá, men synes hun var mere kendt med sit gamle kvarter i Sogamoso, hvor hendes mor bor. Så når hun er på besøg hos moderen i weekenderne, inviterer hun til møder i hendes hus. Det er denne grupper af nye, som Harold nu underviser online.

Kirkeplantning i teori og praksis

Harold er i gang med et diplom-fag på et presbyteriansk seminarium. Her studerer han emnet kirkeplantning. Det er meget relevant, da begge menigheder i Bogotá og de andre grupper og menigheder, som han hjælper, er meget nye. Det har også ført til et fornyet syn for evangeliseringen i deres lokalområde i Bogotá. Den kommende tid vil de få hjælp til aktiviteter og med invitation af nye af en gruppe unge for forskellige evangeliske kirker.        


Søger efter nyt kirkelokale            

Endelig leder de med lys og lygte efter et egnet sted, hvor menigheden i den nordlige del af Bogotá kan fejre gudstjenester. De kan nogle uger endnu låne en presbyteriansk kirke, men det er kun midlertidigt, så der er behov for at finde et godt lokale.

Bed for Harold og hans familie, bed for menighederne, for aktiviteterne – og om at de må finde et kirkelokale.

Comments


Nyeste indlæg

bottom of page