top of page

Mission latinas projekter

De lutherske menigheder Cristo Rey i Bogotá ledet af Pastor Harold Arango.

NETVÆRKET

Udover menighederne i Bogotá har Harold kontakt til nogle kirkeløse lutheranere i andre byer, som gerne vil være en del af fællesskabet. Der er også nogle præster, som har hørt til andre kirkesamfund, der ønsker at være en del af det lutherske fællesskab. Det er ikke muligt for at ham at komme på jævnlige besøg pga. manglende økonomi, men de afholder hvor uge online møder, hvor Harold bl.a. underviser i den lutherske dogmatik. 

Dette netværk er vigtigt i forhold til at styrke den lutherske tro i de forskellige menigheder. Og Harold er central i dette netværk, da han bruger sine evner og gaver som underviser til at oplære andre præster og interesserede i troen og i den lutherske dogmatik. 

Derudover er fællesskabet omkring den fælles tro og bekendelse meget vigtigt, for der er ikke mange lutherske kristne at dele sin tro med. Harold og menighederne i Bogotá er på denne måde også en ressource for lutherske kristne i andre dele af Colombia.

IMG_20230827_115553182_HDR.jpg
bottom of page