top of page

Mission latinas projekter

De lutherske menigheder Cristo Rey i Bogotá ledet af Pastor Harold Arango.

VISIONEN

Den overordnede vision er at støtte opbygningen, udviklingen og væksten af de eksisterende lutherske menigheder i Bogotá og andre steder Colombia, så de fortsat kan være redskaber for evangeliets udbredelse og kan medvirke til at opstarte nye menigheder, der kan give åndeligt håb og medmenneskelig hjælp i et samfund præget af fattigdom, social ulighed og fortidens konflikter.

Arbejdet i Bogotá er etableret men småt, og de økonomiske midler er meget begrænsede. Visionen for Mission Latina er at være forbedere, støttepersoner og medvandrere for pastor Harold og menighederne, så de oplever, at de står sammen med andre konservative lutherske kristne i Guds store kirke.

 

Derudover vil vi støtte økonomisk, så der kan betales husleje i til gudstjenestelokaler. Det kan også handle om støtte til konkrete evangeliserende, diakonale og menighedsrelaterede projekter samt evt. til uddannelse af ledere og præster. Hvis der er behov, kan den økonomiske støtte også gå til menigheder og projekter andre steder i Colombia.

 

Samtidig ønsker vi at opfordre de lokale til at tage økonomisk ansvar for menigheden, og vi vil inspirere til, at de selv iværksætter egne indkomstgivende aktiviteter, så kirken på længere sigt kan blive selvfinansierende.

Vi ønsker også at støtte op om menigheden og præsten som netværk for andre konservative lutherske grupper, menigheder og præster for på den måde at fremme en sund, luthersk forkyndelse i Colombia.

Vi ønsker også at skabe kontakt mellem kristne i Danmark og menighederne i Colombia til gensidig inspiration og opmuntring. På længere sigt påtænkes en form for besøgsrejser, måske korttids-ophold, hvis det kan forenes med menighedernes behov, ressourcer.

IMG-20220724-WA0005_edited_edited.jpg
bottom of page