top of page

Mission latinas projekter

De lutherske menigheder Cristo Rey i Bogotá ledet af Pastor Harold Arango.

FORMÅL

  1. Det overordnede formål er at støtte de små, konservative lutherske menigheder i Bogotá med netværk, medvandring og økonomi, så de fortsat må rodfæstes, vokse og nå ud til endnu flere med evangeliet.

  2. Formålet er også at være sparringspartnere og hjælpe pastorer, ledere og menighederne til at fastholde en bibeltro og konservativ linje, hvor sand forkyndelse og undervisning af Ordet og forvaltningen af sakramenterne er i højsædet, så menighederne vokser i tro og tillid til evangeliet og udrustes til selv at tage del i evangeliets udbredelse.

  3. Vi vil samtidig støtte og opmuntre til, at menigheden bliver netværk og paraply for andre kirkeløse, lutherske menigheder eller præster og menigheder fra andre kirkesamfund, som ønsker at være en del af det lutherske fællesskab, såfremt det flugter med Harold og menighedernes ønsker og visioner.

IMG_20220724_161757606DR.jpg
bottom of page