top of page

God is on the move!


Pastor Harold fra Bogotá med sin familie

Det er fantastisk at få lov at være en del af Guds store mission! Gennem de seneste 9-10 måneder har haft en oplevelse af at blive hvirvlet ind i Helligåndens planer uden selv at have opsøgt det. Kontakt til menighed i Bogotá Som jeg før har fortalt, blev jeg kontaktet af Harold Arango, en luthersk præst fra Bogotá i Colombia, som havde fundet mine videoer på youtube og brugt Romerbrevsserien i sin lille menighed. Han stod helt alene med sin lille hus-menighed. Derfor var det en stor glæde at høre, at videomaterialerne kunne være til hjælp for dem.

Ret hurtigt fik jeg et stort ønske om at få knyttet en kontakt mellem menigheden i Bogotá og den lutherske kirke i Peru. Den lille menighed i Bogotá har stor fokus på mision og vil gerne nå flere med evangeliet. Men ressourserne er få og små. Min tanke var, at kristne brødre og søstre fra Peru måske kunne hjælpe. Mulighed for mission Samtidig ville det være en oplagt mulighed for kirken i Peru for at blive sendende. Det er en kirke, der mest har været vant til at modtage, og det missionale udsyn har ikke været så stort. Hvis kirken kunne se et kald i at sende missionærer til Bogotá, kunne det være et vigtigt næste skridt for kirken.

Norsk Luthersk Missions stedlige repræsentant i Peru var med på ideen, og vi arbejdede videre på at plante visionen i kirken i Peru, blandt andet gennem undervisning på leder- og pastoralkurset i Arequipa i januar, hvor jeg underviste, og ved kirkens generalforsamling.

Win-win Kontakten blev udbygget, og NLM tilbød stipendier til menigheden i Bogotá, hvilket betød, at Harolds datter begyndte på bibelskolen i Arequipa i april. Vi håber også, at vi kan trække på Harolds teologiske kompetencer, så han kan være med til at lave undervisningsmaterialer til kirken i Peru. På mange måder kan dette blive en win-win-situation.

Som man kan læse mere om her (Nyt missionsprojekt godkendt), har kirken nu besluttet at sende missionærer fra Peru til Bogotá i 2019 og 2020.

Helligånden er i bevægelse

Jeg tror, at alt dette er noget Helligånden har lagt til rette i forvejen! Videoerne på youtube blev brugt til at skabe kontakt og til at sætte tingene igang, men det er Gud, der styrer sin mission i verden og hans Ånd er i bevægelse og inviterer os til at træde ind i det, Han allerede har gang i. Det er virkelig stort at opleve. - Roar


Nyeste indlæg

bottom of page