top of page

Dagligdag i coronaens tid

Dagligdag i coronaens tid

2021-02-28

En lille opdatering her fra, hvor vi er på sidste dag af en 14 dages karantæne med hjemmearbejde og begrænsede muligheder for at være ude.

Vi har bl.a. brugt tiden på at forberede de kommende opgaver. Merete skal allerede i denne uge have første møde (virtuelt) med den kommission, der skal stå for en revision af kirkens sangbog. Derudover har hun siddet og planlagt musikundervisning for studenterne på det teologiske seminarium.

Den ene af karantæneugerne har jeg bl.a. brugt på at undervise på bibelskolen CLET i Luthers Lille Katekismus. Der var godt 30 deltagere, og i alt har næsten 50 været tilmeldt kurserne. Det store antal skyldes nok, at det har været onlineundervisning, så hvilket har givet flere muligheden for at være med til i hvert fald en del af fagene.

Derudover har jeg også fået planlagt min undervisning på SETELA i det kommende semester, som begynder om en uge. Jeg skal undervise i Gammel Testamente Teologi, Johannesevangeliet og Romerbrevet.

Vi har brugt karantænetiden til at få gået en del ture. Vi kunne gå ud en time om dagen, og det har jeg udnyttet til fulde. Merete har nogle håndarbejdsprojekter, som hun hygger sig med.

Merete er også kommet med i et klassisk kor her i Arequipa. Indtil videre har de kun haft mulighed for at øve online via Zoom. Men hun nyder meget at synge på et højt niveau og med en meget dygtig korleder. Og på længere sigt giver det gode muligheder for at møde nye mennesker.

Selv om karantænen er ovre i denne omgang, er coronaproblemerne ikke slut her. Det har mest været ud fra et økonomisk perspektiv, at man har valgt at afslutte karantænen. Men den del er også vigtig, for mange lider under ikke at kunne arbejde og skaffe sig indtægter i samme omfang som tidligere.

Der er desværre ikke udsigt til, at vi kan begynde mødes i kirkerne endnu. Det skyldes, at bl.a. en stærkt nedsat forsamlingskapacitet, så der i praksis vil kunne være meget få med til en gudstjeneste. Men det skyldes også, at man flere steder i er meget bekymrede for konsekvenserne af samles. Så foreløbigt bliver mange kirke ved med at sende gudstjenester via Facebook.

Lige nu er det netop det faktum, at vi ikke kan mødes med ret mange af brødrene fra kirken, der frustrerer mest. Men til gengæld glæder vi os over, at studenterne på SETELA får mulighed for at komme tilbage til semesterstarten, så vi kan lave almindelig klasseundervisning.

Husk, at I kan følge med i vores små opslag på Instagram og Facebook og her på peruprojekt.dk.

bottom of page