top of page

Grund til mission II


Mange til gudstjeneste - men har de grebet det frigørende evangelium?

Det er ikke kun de ydre forhold her i Peru, så som religionsblanderi og dyrkelse af ånde, Moder Jord, osv. Der også mange grunde til det internt i kirken. For rigtig mange her har endnu ikke grebet og forstået, hvad evangeliet virkelig er.

Det har jeg - igen - haft lejlighed til at konstatere på forskellige vis. For eksempel var der blandt de mange eksamensbesvarelser blandt lærerne på skolen Martin Lutero, hvoraf mange har kommet i kirken i mange år, forholdsvist få, der kunne forklare, hvad evangeliet er. Det blev ligesom hele tiden noget, vi mennesker skal gøre.

Samtaler med missionærer og præster giver samme indtryk. Blandt mange, specielt de unge i kirken, er der stor fokus på værdier og livsstil. Og ofte bliver troen og kristendom lig med med netop værdier og livsstil. Mange bliver påvirket af den forkyndelse, der lyder blandt mange protestantiske kirker, hvor det ofte handler om at gøre kristendom, frem for at være fri i Kristus.

Nogle fortalte om nytårslejren for unge, hvor en præst fra en anden protestantisk kirke i Lima var inviteret. Emnet var frihed, men i hans forkyndelse kom han ikke med et ord ind omkring Jesus. Det handlede om at gøre forskellige ting eller lade være med at gøre noget for at være fri. Og mange tager sådan en forkyndelse til sig. Det passer som fod i hose med det naturlige menneskes tankegang.

Jeg ville lyve hvis jeg sagde at sådanne ting, var nyt for mig. Sådan var det også, da vi selv var her. Jeg ville også lyve, hvis jeg sagde, at det var tilfældigt, at jeg havde valgt netop Galaterbrevet som det første materiale til videoundervisning. Galaterbrevet er meget skarp på, at frelsen kun fås ved tro alene på Kristus uden om al menneskelie gerning og indsats. Det håber jeg, at bare nogle få må lære gennem dette videomateriale - så de for alvor bliver sat fri i Kristus.

Og det er også mit håb, at nogle frigjorte og nådesfyldte kristne fra Danmark vil tage kaldet på sig og kommer hertil og være med til at forkynde det frigørende evangelium for peruanerne! Der er grunde nok!

- Roar

Gudstjeneste Sion.jpg

Nyeste indlæg

bottom of page