top of page

Mission latinas projekter

Børneklub, diakonal indsats og kirkeplantning i Yurimaguas, Peru.

FORMÅL

  1. Det helt overordnede formål er at danne en luthersk kirke i Yurimaguas, hvor Guds Ord forkyndes, udlægges og undervises i sin fylde efter den lutherske konfession, og hvor sakramenterne administreres, så mennesker i byen må lære evangeliet at kende og komme til tro på Jesus som deres Herre og Frelser, så de kommer ind i et fællesskab, hvor de oplæres som disciple af Jesus og tjener Gud i menighed og samfund, så flere inviteres ind i menighedens fællesskab.

  2. Dette overordnede formål søges først realiseret gennem oprettelsen af et luthersk hus, der har som sit primære formål at skabe kontakt til bydelen, hvor det ligger, gennem diakonal og social hjælp, søndagsskole for børnene og bibelundervisning for voksne, så der kan udføres en integreret evangelisationsindsats overfor bydelens beboere. Dette arbejde ud fra det lutherske hus skal på længere sigt skabe grundlag for at opnå målet om at danne en luthersk menighed i Yurimaguas.

  3. Det påtænkes også, at denne lutherske menighed i fremtiden kan påtage sig at drive diakonalt arbejde og mission blandt de oprindelige samfund i regnskoven omkring Yurimaguas, så evangeliet også rækkes ud til disse fattige områder.

1a escuela dominical_edited_edited.jpg
1a escuela dom.jpg
bottom of page