top of page

Festlig, online kirke-fødselsdag

Søndag d. 15. august fejrede Den Evangelisk Lutherske Kirke – Peru sin 26 års fødselsdag med en stort opsat og festlig online takke-gudstjeneste.

Fejring med en uges forsinkelse

Kirken blev egentlig grundlagt d. 5. august 1995, men den nationale damegruppe, havde sat sig på selve datoen og havde arrangeret den årlige dame-lejr sidste weekend. Det foregik også virtuelt. Derfor var fejringen af IEL-P’s fødselsdag med en uges forsinkelse.

Men det gjorde ikke fejringen mindre festlig og imponerende. Gudstjenesten blev ledt af to værter, der bandt det hele fint sammen, og som stillede om til de mange forskellige indslag undervejs. Indslag fra lokale kirker

Der var hilsner, sange og vidnesbyrd fra mange forskellige lokale kirker. Alle indslagene var blevet optaget på forhånd, og det hele blev sat sammen af en af brødrene fra kirken, som er en meget dygtig tekniker.

Gudstjenesten og indslagene viste meget fin den store diversitet, der findes i den lille kirke i Peru. Forskellene i kultur, traditioner, klædedragt, mm. er store fra bymenighederne i Arequipa til de små landmenigheder på Altiplanoen i Andesbjergene.

Samtidig bar gudstjenesten præg af ønsket om at være en kirke, der bringer evangeliet videre – på trods af meget modgang og svære vilkår under pandemien, der bl.a. betyder, at kirkerne ikke er åbne endnu, men stadig må nøjes med virtuelle gudstjenester. En del af Guds høstarbejde i Peru

Jeg havde selv fået æren af at prædike til dagens takke-gudstjeneste, og det gjorde jeg ud fra Mat 9,35-38, hvor Jesus konstaterer, at markerne er klar til høst, og formaner sine disciple til at bede høstens herre sende flere høstarbejdere. Jeg lagde bl.a. vægt på, at fejringen i dag ikke kun skal være en fejring af fortiden, men også påmindelse om, at Gud også vil bruge IEL-P i fremtiden i sin mission og i sit høstarbejde.

Åndelig nød Ligesom der på Jesu tid var meget åndelig nød i Israels folk, sådan er der også i Peru i dag. Og vi må som kirke ikke ende i selvtilfredshed og konformitet, men være villige til at bringe evangeliet til nye steder og nye mennesker. Når vi selv har oplevet Guds store kærlighed ind vores liv og har erfaret, hvad Jesu død betyder for os, så tvinger det til at dele dette med dem, der endnu ikke har hørt det, som Paulus siger i 2 Kor 5. Håb om indslag fra nye steder

Vores bøn er, at IEL-P også de næste mange år må være en del af Guds mission i Peru, og at vi må kunne se indslag fra nye steder og nye menigheder, og høre vidnesbyrd fra nye troende, ved de kommende års fødselsdagsfejringer.Comentarios


Nyeste indlæg

bottom of page