top of page

Peru-projektet set fra missionsekretærens stol


Hvordan ser Peru-projektet ud set fra Luthersk Missions synspunkt? Vi har talt med Christian Lund Pedersen, som er missionssekretær i LM med ansvar for Peru.

Christian, nu har Roar fungeret som pendlermission og arbejdet med Peru-projektet i mere end 6 år. Kan du siger lidt om, hvorfor er dette arbejde vigtigt for LM?

”De sidste mange år har LM ikke været i stand til at finde nok missionærer til Peru. Aftalen med Roar har gjort det muligt fortsat at bruge en erfaren missionær, selvom han af familiemæssige årsager har valgt at flytte til Danmark. På denne måde har vi fået en ekstra missionær, som dels kan gøre gavn i Peru, dels kan være med til at informere om arbejdet i Peru, svarer missionssekretæren.

Hvilke positive effekter håber LM at se fra dette arbejde og Roars undervisningsvideoer?

”God bibelundervisning – som også når ud i de små menigheder langt væk fra de store byer.

Fordelen med videoer er, at de kan afspilles flere gange og mange forskellige steder, uden at det koster ekstra. Et godt eksempel på det er menigheden i Bogota, som vi ved hjælp af traditionelt missions-arbejde aldrig var kommet i kontakt med”, påpeger Christian Lund Pedersen og fortsætter: ”Videoundervisning skal ikke opfattes som en nødløsning, men som et godt supplement til traditionel undervisning og forkyndelse. Roars årlige rejser til Peru gør det muligt for ham at tjekke om hans videoer også fungerer i praksis i den peruansk kontekst. Samtidig giver det også mulighed for, at han kan komme med sin pastorale erfaring og give gode input til præsteuddannelsen på SETELA.”

Hvad er LM’s planer for fortsat støtte til kirken i Peru?

”LM’s ønske er, at kirken i Peru vokser til at være en moden og selvstændig kirke. Vi har allerede set flere tegn på, at det er ved at ske. Vi glæder os over, at kirken har taget ansvar for at lønne deres egne præster, og at den også tager ansvar for at bringe evangeliet videre – både indenfor og udenfor landets grænser. Kirken er dog stadigvæk relativ lille, og derfor tror vi for det første, at det stadigvæk giver mening at støtte nybrudsarbejdet med missionærer. Kirkens lille størrelse gør det også vanskeligt at sikre god en god præsteuddannelse og derfor vil LM for det andet også gerne støtte SETELA. For det tredje, vil også gerne støtte god bibelundervisning igennem udarbejdelse af forskellige undervisningsmateriale”, opremser Christian Lund, og minder om, at LM for det fjerde også er åbne overfor at støtte kirkens sociale og diakonale arbejde.

”Sidst men ikke mindst, så vil vi altid spørge efter, hvad IEL-P selv ønsker at få hjælp til”, siger han.

Hvad er årsagen til, at LM støtter menigheden/missionsarbejdet i Bogotá med penge og Roars besøg?

Christian Lund Peder svarer, at der mindst er to grunde til at LM støtter arbejdet i Colombia: ”For det første, så skal det ses i sammenhæng med at IEL-P også sender missionærer til at hjælpe i den samme menighed. Forhåbentligvis kan den økonomiske støtte gøre det lettere for peruanerne at få en god begyndelse i at være et missionsselskab. For det andet, så ønsker vi også at støtte en menighed, som er blevet isoleret fra de andre lutherske menigheder i Colombia, fordi denne menighed har ønsket at stå fast på de samme klassiske lutherske holdninger, som vi i LM ønsker at stå for”, siger han.

”I første omgang er der kun tale om støtte i 2 år. Når de er ved at være gået, så vil vi evaluere, hvordan det har fungeret. Måske bliver det kun til denne to-årige opstarts hjælp - måske bliver det begyndelsen til et længere engagement. Det er umuligt for os at sige noget om det i dag”, slutter Christian Lund Pedersen.

Vi siger tak til missionssekretæren for interviewet og for at give os LM's synspunkt på Peru-projektet.


Nyeste indlæg

bottom of page