top of page

Vi ønsker, at kirke må vokse


Det er ikke altid let at være ung og kristen i Peru. Det fortæller Janette Ayamamani Quispe, 21, og Wilber Condori Cahuanca, 22. De kommer begge i kirken Solo por Fe (Alene ved Tro) i Juliaca, hvor de er aktive i ungdomsgruppen. I januar og februar var de elever på bibelskolen CLET i Juliaca.

Pres fra omgivelserne

Wilber fortæller, at mange unge kristne er under pres fra omgivelserne. Fx på deres studiesteder. Hvor de unge frygter hån og reaktioner fra andre. Der er også et stort pres på dem, for at deltage i fester og drikke, som de andre gør.

Men her er kirken og ungdomsgruppen en hjælp. De kommer 20-30 unge i gruppen, og de har blandt sat gang i et discipelskabskursus. Det skal hjælpe de unge til at vokse i tro og frimodighed og gøre dem i stand til at tackle presset fra fx ikke-kristne studiekammerater.

Også svært i kirken

Men det er heller ikke altid let at være ung i kirken, indrømmer de. Og nu kommer vi ind på noget, som man kan mærke optager dem. Janette siger, at de voksne giver dem plads og tillader dem at tjene. Men alligevel kan de godt føle, at de voksne ikke støtter dem. Til gudstjenesten om søndagen taler de ikke om de unge.

Wilber vrider sig lidt i sædet, men siger så: ”Der er ting i kirken, der kan gøre en modløs. Når folk bagtaler andre, hvor er vi så henne?”

Janette er enig i, at der er for lidt enhed i kirken: ”Jeg ville ønske, at der ikke var personsanseelse, men at alle kunne være ét,” siger hun. For hende er det bedste ved kirken er fællesskabet og muligheden for at hjælpe og støtte hinanden ud fra Guds ord.

Som en kæde

De har begge et ønske om, at kirken vokser både i antal og i tro. ”For at vokse, er det vigtigt at studere Bibelen, men der er mange, der ikke kender Guds ord,” siger Janette.

De vil gerne længere ud med evangeliet, men det er meget svært, indrømmer de. Men igen henviser de til discipelskabskurset. ”Det får os til at vokse som ledere”, siger Wilber. ”Først vil vi styrke de unge kristne i menigheden og hjælpe dem til ikke at falde fra. Og så kan de selv hjælpe andre unge til at kende evangeliet. Det er lidt som en kæde”, siger han.

Store visioner

Til sidst bliver han ivrig, for han har virkelig en vision for menighedens fremtid: ”Vi unge vil gerne ændre tingene, så kristendom og gudstjeneste ikke bare bliver en rutine. Vi vil gerne hjælpe andre til at ændre holdning og til at følge Jesus. Vi vil selv gå foran og prioritere andagt og bibellæsning. Vi vil gerne være et eksempel for andre på, at det virkelig er anderledes at være i Kristus. Det må ikke blive selvfølgeligt," slutter han. - Roar


Nyeste indlæg

bottom of page