top of page

Stadig præster og forsigtig optimisme i Peru


Pastor Nacional i Den Evangelisk Lutherske Kirke - Peru, José Maynita.

Da den lutherske kirke her i Peru i efteråret valgte at ændre ansættelsesforholdene for deres præster, kunne man næsten får det indtryk, at kirken blev efterladt uden præster. Sandheden er en noget anden. Der stadig er præster i kirken i Peru! Forandringen består i, at præsterne ikke længere skal være på den nationale kirkes løningsliste, men aflønnes af de lokale kirker.

Den anden dag fik jeg en snak med min gamle præstekollega, José Maynita, som nu er Pastor Nacional, og han fortalte om de store forandringer. Pga. af et kæmpestort underskud var kirken nødt til at gøre noget markant for at undgå at skulle sælge ejendom eller at underskuddet blot blev større og større.

Derfor indledte man en længere proces, hvor både lokale kirkeledere, præsterne og konciliet for den nationale kirke deltog. Mange var enige om, at noget måtte gøres. Og mange forslag kom på bordet.

José Maynita fortæller, at de mange forslag blev behandlet og gennemgået, og det på den baggrund var en gennemarbejdet beslutning, der blev taget på den ekstraordinærer generalforsamling.

Selvfølgelig er der modstand mod så drastisk en ændring. Men selv blandt nogle af præsterne, som kan risikere at måtte gå ned i tid, har det forlydt, at denne beslutning måtte tages på et eller andet tidspunkt. Langt de fleste præster har da også accepteret beslutningen, som indebærer en større aftrædelsesordning. Det er også glædeligt, at flere af de almindelige kirkemedlemmer, jeg har talt med, bakker op om beslutningen. Det er kun godt, at vi selv skal tage mere ansvar, siger nogle. Og det har allerede vist sig nogle steder, at de frivillige gaver og tienden er steget markant.

Der er ingen tvivl om, at det er en af mest drastiske beslutninger, kirken har taget i sine 20 år som national kirke. Og José Maynita er da heller ikke sikker på, at det er den eneste rigtige beslutning. Det kan kun fremtiden vise.

Men lige nu tillader han sig at være forsigtig optimist. Bl.a. fordi processen frem til beslutningen har været god og omfattende. Og fordi mange har taget godt imod ideen, og det nogle steder allerede har ført til større ansvarliged og givervilje. Der er grund til at bede om, at denne ændring på lang sigt må blive til velsignelse og gavn for kirken her. Også fordi man ønsker at nogle af de penge, der spares på præstelønnen, skal kanaliseres ind i evangeliserende og menigedsbyggende arbejde.

Bed om, at menighederne fortsat må være villige til og i stand til at løfte det større ansvar, der nu ligger på dem, så præsterne fortsat må kunne virke for evangeliets udbredelse i Peru.

- Roar


Nyeste indlæg

bottom of page