top of page

Mission og kærlighed


Vi må bede om kærlighed til det folk, vi arbejder blandt

Det siges at kærlighed gør blind. Det tror jeg ikke altid er tilfældet. Jeg er i hvert fald ikke blind over for de problemer, som kirken her står midt i. Men midt i alle problemer og frustrationer er det stadig kærligheden til kirken og til brødrene og landet her, der fylder mest.

Jeg husker, at vi fik en hilsen fra en bekendt, da vi rejste til Peru for 12 år siden. Han skrev: "Må Gud give jer kærlighed til det folk, I skal arbejde hos." Det ord har jeg aldrig glemt. Det er helt afgørende vigtigt, at vi arbejder med kærlighed til dem, vi skal række evangeliet, vejlede og oplære. Det handler om, at være berørt af Kristi kærlighed til os og til hele verden, og om at få del i Guds kærlighed til andre. Og jeg må sige, at Gud har opfyldt den bøn, som vores bekendte sendte til os.

Derfor glæder jeg mig også over alt det positive, jeg ser midt i alle frustrationer.

Jeg glæder mig over at møde præster, der arbejder samvittighedsfuldt med at forkynde evangeliet og oplære i sund og sand kristentro.

Jeg glæder mig over interessen for videomaterialet, som viser, at mange gerne vil bibelundervisning i de lokale kirker. Men ofte har man brug for den hjælp som fx dette materiale kan være.

Jeg glæder mig over at møde mennesker som stadig brænder for arbejdet og for evangeliets udbredelse. Det var så godt at være med præsten Sebastián til cellegruppe ude i udkanten af Juliaca. Her samler man folk fra nabolaget - også nogle der ellers ikke har tradition for at komme i kirken.

Jeg glæder mig over, at mærke mange af brødrenes umiddelbare tro og forventning til Gud. Mange har bedt mig om forbøn, fordi de tror på, at Gud kan og vil hjælpe dem både med de allermest enkle dagligdags ting og med de store problemer som sygdom.

Jeg glæder mig over at møde venner og bekendte fra min egen tid som missionær, der stadig er med på vejen, og mange som stadig kommer i vores kirke, nogle som stadig arbejder i kirken og tager ansvar.

Paulus skriver i 1 Kor 13, at om han så havde alle nådegaver og gav alt væk, men ikke havde kærligheden, så gavner det intet. Det gælder stadig også i moderne mission. Må Gud giver os kærlighed til de folk, vi arbejder blandt, i Peru, i Danmark, i Afrika, i Asien eller hvor vi hver især er sat. Må han give os at se de muligheder og de små undere, han udfører, også der hvor vi synes, arbejdet er tungt.

- Roar


Nyeste indlæg

bottom of page