top of page

Den anden vækkelse


Ola Tulluan (i midten).

I går var jeg forbi SETELA, missionens teologiske seminarium her i Arequipa for at tale med skolens rektor, Ola Tulluan. Vi talte bl.a. om forholdene i kirken her, om muligheder for at forandring af bibelundervisningen, m.m. Han har stor erfaring og kendskab til mange missionslande, da han tidligere har været generalsekretær i NLM og missionær i Indonesien.

Han ser med alvor på situationen i kirken her. Der ofte konflikter mellem brødrene, der betyder, at mange tænker mere på hævn over den, der har fornærmet dig, end i at leve i nåden, så du selv rækker nåde og tilgivelse til andre. Bibelundervisningen prioriteres ikke særlig højt. Ofte ser der ud til, at der er mere fokus på det institutionelle og aktiviteter, frem for kirkens og brødrenes åndelige velfærd.

Et eksempel på dette var indkaldelsen til den lokale kirkes årsmøde. Der var tre punkter på dagsordenen: 1) Økonomisk selvunderhold. 2) Tiende. 3) Evt. køb af minibus. Men hvor var punkterne om menighedens åndelige tilstand? Om forkyndelsen? Om bibelundervisning og discipeloplæring?

Vi kan ikke dømme over, hvad der i menneskers hjerte, men vi kan se frugten, og vi kan i samtaler erkende, at mange ikke kender nådens forunderlige virkelighed. Mange har svært ved at forklare, hvad evangeliet er, og hvorfor de er kristne. Ofte peger de på deres livsstil og på egne gerninger som grunden til, at de ser sig selv som kristne. Jesus-vidnesbyrdet mangler ofte hos rigtig mange.

Ola Tulluan brugte et udtryk, som jeg ikke havde hæftet mig ved før, men som virkelig passer godt på forholdene her i Peru. Han henviste til en ethiopisk kirkeleder, der havde talt om den første vækkelse. Det var tiden, da mange sluttede sig til kirken. Mange blev døbt og kirken voksede numerisk. Men det var først, da den anden vækkelse kom, at mennesker for alvor greb nådens virkelighed, så de fik troen på det frigørende evangelium ind i hjertet og ud i livet.

Erfaringerne fra den ethiopiske kirke kan nok godt sammenlignes med forholdene her. Det er denne anden vækkelse, vi venter på og beder om her i Peru. Bed om, at den må komme snart!

- Roar


Nyeste indlæg

bottom of page