top of page
2019.03.05 Optagelse.jpg

Mål 1

Videomaterialer  

  • Færdiggøre og optage undervisningsmateriale om bøn, bibellæsning og andagt.

  • Videomateriale om Salmernes Bog.

  • Begge materialer er til brug i lokale kirker og cellegrupper, på bibelskolen m.m.

Mål 2

To korttidsudrejser til Peru

  • Udrejse ca. 5 uger i februar/marts 2019.

    • Optagelse  af video, undervisning i menigheder, deltagelse på missionær-konference.

  • Udrejse ca. 3 uger i oktober/november 2019.

    • Kompaktkursus på det teologiske seminarium, forkyndelse i lokale kirker.

MÅL FOR PROJEKTET I 2019
bottom of page