top of page
VIDEOUNDERVISNING TIL PERU

Luthersk Mission og Den Lutherske Kirke i Peru (IEL-P) vil gerne bruge Roar Steffensen i en 20% ansættelse til at udarbejde bibelstudiematerialer på video. Roar var ansat på tilsvarende vilkår fra september 2013 til juni 2014, og erfaringer og tilbagemeldinger fra dette pilotprojekt gør, at vi gerne vil fortsætte projektet.
 

Roar har tidligere, sammen med sin familie, været udsendt til Peru i 5½ år, hvor han bl.a. arbejdede på Den Evangelisk Lutherske Kirkes bibelskole, CLET. Her stod han bl.a. for undervisning af bibelskoleelever og skrev også en del materialer og bøger til undervisningsbrug.


Kirken og Bibelskolen har i dag et stort behov for et fornyet fokus på bibelundervisning og der er stor brug for inspiration og hjælp til indarbejdelse af nye metoder, der kan udbrede bibelstudie og undervisning mere i kirken.


Derfor vil Luthersk Mission gerne støtte IEL-P ved at stille Roar til rådighed for udarbejdelse af materialer her i Danmark samt til en korttidsudsendelse til Peru. Roar kan med sin erfaring, sine spanskkundskaber og gode kendskab til kirken og kulturen være til god hjælp og inspiration både for bibelskolen og for kirkens præster. Og fra såvel IEL-P som fra missionens repræsentanter i Peru har man udtrykt ønske om, at Roar kan fortsætte arbejdet med at lave videomaterialer.


Luthersk Mission bidrager til projektet med et bloktilskud på 50.000 kr. Men resten af budgettet ligger uden for Luthersk Missions vedtagne budget for international mission og skal samles ind via ekstra gaver og sponsorstøtte.  Derfor spørger vi jer, om I med en ekstra gave til dette projekt vil være med til at bære denne vigtige opgave, så kirken i Peru kan få ny inspiration og hjælp til bibelundervisningen.


Budgettet for denne etårige ansættelse på 20 %  inkl. løn, ferie, pension, rejseudgifter m.m. er på ca. 116.000 kr.

Ansættelsen er også denne gang for 1 år med mulighed for forlængelse. Bliver det aktuelt håber vi, at I vil se positivt på muligheden for at fortsætte støtten.


Venlig hilsen

Kristine Bodilsen

International Missionskonsulent

Luthersk Mission

bottom of page